Som informerades på stämman förra veckan kommer avgifterna att höjas med 3% från den första juli 2014. Detta gäller samtliga radhus/lägenheter samt eventuella extra hyrda förråd. Höjningen beror på de ökade utgifter föreningen har den närmsta tiden i samband med större renoveringar. Från första juli blir även de nya parkeringsplatserna klara. Hyra för utomhusplatser kommer framöver att vara 250:- i månaden per plats. För de något större lastbils-/skåpbilsplatserna blir avgiften 400:- i månaden.  ...