Från vecka 20/21 kommer nya växter att börja planteras på de platser i områden där ny jord lagts ut. I huvudsak kommer det att vara fleråriga (perenna) växter, och buskar som planteras.