Föreningen måste enligt stadgar och lag hålla sin årsstämma senast den 30 juni. Med hänsyn till rådande läge senarelades stämman därför så mycket som möjligt, men måste nu genomföras även om läget inte förbättrats nämnvärt. För att detta ska ske på ett säkert sätt, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ber vi er att tänka på följande: 

  • Nyttja möjligheten att skicka fullmakt med ombud till stämman (se bifogad blankett). Detta gäller särskilt dig som tillhör någon av riskgrupperna. Med ombud avses i detta fall främst annan medlem som ändå tänkt närvara.
  • Kom inte fler ur samma hushåll, ett hushåll har endast en röst gemensamt. Undvik därför att ta med biträde (sambo, make/maka).
  • Du som är sjuk eller har några som helst sjukdomssymptom stannar självklart hemma och skickar om möjligt fullmakt med ombud.

Allt detta för att undvika smittspridning och hålla nere antalet fysiskt närvarande medlemmar för att kunna efterleva gällande rekommendationer.

Årsredovisning, motionssvar, dagordning och kallelse får du din brevlåda senast tisdag 16 juni. Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen@brfmalarblick.se