Inför överlåtelse ska föreningens förvaltare göra avflyttningstillsyn i bostadsrätten. Syftet med tillsynen är att ge styrelsen information att det inte genomförts några ombyggnationer som går emot föreningens gällande stadgar, framförallt att det inte har gjorts ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Tillsynen är inte någon kvalitetsbedömning eller besiktning för köparens räkning utan endast en kontroll av det som ligger på föreningens ansvar.

Protokoll från avflyttningstillsyn skall finnas innan styrelsen godkänner ny medlem. Om du själv som säljare i god tid bokar möte med vår fastighetsförvaltare går det fortare att godkänna ny medlem. Styrelsen beställer i annat fall tillsyn av förvaltaren när ansökan om medlemskap kommer, men det kan då ta upp till 14 dagar innan tillsyn görs.