Höststädning – 10 november

Nu är det dags för höstens gemensamma städdag där vi bl a städar våra gemensamma ytor utomhus. Sopsäckar, verktyg och redskap finns att hämta vid Myrstuguservice 10:00-10:30. Boende i lägenhet – passa på att storstäda trapphus, torka räcken/lister, putsa fönster osv. Boende i radhus – passa gärna på att snygga upp på altaner/uteplatser. Obs! Tänk på att ställa fulla säckar så att de är lätta för vår traktor att hämta upp. 13:00-14:00 serveras kaffe, korv/kycklingkorv/vegokorv i samlingslokal Stora Stenen. Städningen är inte obligatorisk men det ligger såklart i allas intresse att hålla vårt område snyggt och trivsamt – och ett jättebra tillfälle att träffa dina grannar och andra på berget! Eventuella frågor skickas till fritidskommitten@brfmalarblick.se Välkomna, Fritidskommittén BRF...

läs mer…

Tre snabba från styrelsen

Här kommer höstens första korta information från styrelsen: Det är dags för lägenhetstillsyn. Detta är något bostadsrättsföreningar ska utföra regelbundet för att fullgöra sitt underhållsansvar som fastighetsägare. Vi har denna gång tecknat avtal med HSB som kommer utföra tillsynen åt oss – och det kommer göras i flera etapper då vårt bestånd är stort. Vissa av er har redan aviserats en dag för tillsyn och fått detaljer med var och hur ni lämnar nycklar om ni inte kan vara hemma. Vid tillsynen kontrolleras bl.a. ventilation, radiatorer,  vattenanslutningar, avloppsbrunnar, ytskikt i badrum och vi gör även fuktkontroll i badrum och kök. Mer info i separat inlägg inom kort! Informationsblad till alla boende och nyinflyttade, som omnämndes innan semestern, är på gång. Innehållet genomgår just nu översyn och vi hoppas på färdigt infoblad inom kort! Under sommaren genomfördes en hel del förbättringar i området med ex byte av kantsten och översyn av asfalten i stora delar av området – där rötter har kapats och gropar fyllts, lite arbete kvarstår dock. Upprustning har skett av lekparken/gården vid 359-365 och ny gungställning monterats i stora lekparken. Dessutom ordnades nya planteringar på flera platser i området. Och målarna har som vanligt haft fullt upp i vårt stora område. Lite viktiga datum för hösten: 10/11 10:00 Gemensam städdag (mer info inom kort) 04/12 19:00 Informationsmöte Vänliga hälsningar! Styrelsen BRF...

läs mer…

MYRSTUGULOPPIS 25/8 11:00-ca 15:00

Du har säkert prylar du vill bli av med! Den 25/8 har du möjlighet att sälja överflödiga saker eller kläder till dina grannar här på berget. Så här går det till: Du ordnar själv en försäljningsplats utanför ditt hus/port eller annan plats på Myrstuguberget, till exempel lekparken eller annan gräsplätt. OBS! Din försäljningsplats får inte hindra bilar och utryckningsfordon från att komma fram på Myrstuguvägen, eller hindra passage till hissar mm. Vid kraftigt regn och åska ställs loppisen in. Vad: Gårdsloppis När: 25 augusti 2019 kl 11 – 15 Plats: Myrstuguberget Undrar du över något, kontakta...

läs mer…