Onsdagen den 3:e juni är det dags för föreningsstämma i lokalen vid Stora stenen (MV 211). Vi börjar klockan 19:00. Utdelning av röstkort sker från klockan 18:30.

Alla handlingar i form av årsredovisning, motioner med tillhörande utlåtanden, kallelse samt dagordning har delats ut i alla medlemmars brevlådor mellan den 14-18 juni.

Under stämman erbjuds alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka hur föreningen skall arbeta framöver. Vi önskar självklart att så många som möjligt av våra medlemmar tar tillfället i akt att närvara på stämman.

På stämman kommer även SRV-återvinning att närvara och informera om miljöriktig sortering av matavfall.

Väl mött på stämman den 3: juni!