Tid: Tisdagen den 4/6, klockan 19:00
Plats: Samlingslokal Stora Stenen

Senast tisdag 21 maj bör alla boende att ha fått kallelse till föreningsstämman i sin brevlåda – komplett med förslag till dagordning, motioner, motionssvar och årsredovisning. Saknar du av någon anledning dessa handlingar eller har andra frågor? Kontakta styrelsen@brfmalarblick.se

Välkommen till stämman!