Valberedningen väljs av medlemmarna på årsstämman för ett år i taget. Deras uppgift är att följa upp styrelsens arbete under året och se till att föreningen har en väl fungerande styrelse. Valberedningen letar efter ersättare till de som skall lämna styrelsen och lämnar förslag på styrelsesammansättning till årsstämman.

Är ni själva intresserade av att arbeta och bidra i föreningen eller känner ni någon som är intresserad av att engagera sig är ni mer än välkomna att kontakta någon i valberedningen.

Vår valberedning

Sammankallande/Ordförande

Carl-Gustaf Carlsson

Telefon: 08-645 51 23

”Ledamot”

Ing-Britt Trzeowski

08-710 66 10

Ledamot

Tommy Kärrström

Telefon: 070-220 25 02