Fasadmålningen fortgår.

Bekämpning av råttor och möss.