Vi har fått frågor om varför protokoll från årsstämman inte ligger på hemsidan. Protokoll har aldrig legat öppet på hemsidan och kommer heller inte att göra det framöver. Anledningen är att stämmoprotokollet är till för föreningens medlemmar och kan innehålla känsliga uppgifter och personuppgifter. Protokoll finns att läsa eller hämta hos Myrstuguservice och finns dessutom tillgängligt i varje medlems Mitt HSB.