På gaveln till varje radhuslänga sitter ett skåp med en elcentral. Om du drabbas av strömavbrott i ditt radhus och ingen av propparna i din bostadsrätt verkar trasig är det här du ska titta innan du kontaktar någon. Det är därför viktigt att alla boende har nyckel som passar hit. Nyckeln är halvmåneformad av typen Abloy (se bild nedan). Saknar du en sådan? Anmäl till Fastighetsskötaren så ordnar de nyckel åt dig.

Lokalisera din elcentral, kontrollera att du har nyckel och se till att ha proppar i reserv – så brukar de flesta fel gå att avhjälpa.

Då och då drabbas vi av mer omfattande avbrott i området. Brukar kännas igen på att områdesbeslysning inte funkar och att det mörkt även hos grannar. Använd mobilen för att kontrollera driftstatus hos Vattenfall via hemsida https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/ eller anmäl avbrott på 020-82 58 58.