Nya bom-koder från den 1/12 2013

Den 1/12 2013 kommer bom-koderna att ändras. Ni som har behov av färdtjänst kontaktar Myrstuguservice för att få de nya koderna. Vid kontakt med Myrstuguservice eller förvaltaren behöver ni styrka att ni har färdtjänst då koderna endast är till för sådana transporter. Vi ber alla som har tillgång till koderna att respektera att de endast skall användas till just färdtjänst och inte spridas vidare på något vis. Hanterar vi koderna väl behöver vi inte byta kod lika ofta och trafik inom området kan hållas på en låg nivå. Vi undviker också att koder och bommar används för lek vilket tyvärr varit fallet vid många tillfällen under hösten. Myrstuguservice når ni på fastighetsskotaren@brfmalarblick.se. Öpettider och ytterligare kontaktuppgifter hittar ni under informationen om...

läs mer…

Informationsmöte den 5:e december klockan 19:00

Onsdagen den 5:e december klockan 19:00 bjuder vi in alla medlemmar i föreningen till ett informationsmöte vid Stora stenen. På mötet kommer styrelsen att informera om vad som är på gång i föreningen den närmsta tiden. Självklart finns det också utrymme för att frågor och få svar. Välkomna!

läs mer…

Breddning av vägar för sophämtning

I oktober och november har vi arbetat med att bredda vägar samt beskära buskar inom området för att SRVs sopbilar åter igen skall kunna köra in på området och hämta våra sopor. På så vis slipper vi ha de stora gröna containrarna stående på området och vi får alla närmre till vårt närmsta sopinkast. Sedan vecka 45 är nu de flesta sopinkast öppna igen. En aktuell karta över var ert närmsta sopinkast finns hittar ni vid infon om...

läs mer…

Byte av utomhusbelysningen

Många av våra belysningsstolpar och armaturer på området har blivit slitna med tiden. Under hösten har därför alla våra belysningsstolpar på området bytts ut mot nya stolpar med bättre motstånd mot rost. Samtidigt har vi också fått nya armaturer med LED-belysning. Fördelen med LED-belysning är att det ger ett starkare klarar ljus än tidigare belysning samtidigt som det drar upp till 90% mindre ström. Dessutom är hållbarheten på en LED-lampa mycket längre vilket inte bara minskar föreningens elkostnad utan också underhållskostnaderna för belysningen. Hoppas alla trivs med ett ljusare och bättre upplyst...

läs mer…

Renovering av hissarna i 365:an

Under början av hösten renoverades hissarna i 365:an. All elektronik och motorerna till de båda hissarna är utbytt och framöver skall vi uppleva mycket färre störningar och smidigare användning av hissarna för alla som passerar till och från området och för de som bor i trappuppgången. Fler hissar på området kommer att renoveras etappvis under de kommande åren.

läs mer…