Nytt försäkringsbolag

Den första januari i år bytte föreningen försäkringsbolag för våra fastigheter till Gjensidige. För föreningens del innebär det något lägre kostnad för själva försäkringen. Största fördelen jämfört med vår tidigare försäkring är att villkoren är bättre. Som exempel får vi bättre ersättning vid vattenskador och åldersavdraget är lägre, något som är viktigt efterhand som våra fastigheter blir äldre. Självklart står föreningen även fortsatt för bostadsrättstillägget. Som medlemmar i föreningen behöver vi inte teckna till något extra bostadsrättstillägg på vår egen hemförsäkring. Positivt med Gjensidige för oss medlemmar är att självrisken för skador som täcks av bostadsrättstillägget är lägre än med tidigare försäkring. I samband med bytet till Gjensidige kommer hanteringen av skadedjur framöver att gå via Anticimex. Aktuella telefonnummer och kontaktuppgifter hittar ni precis som tidigare vid informationen om felanmälan. Vill ni ha mer allmän information om bolagen hittar ni det på nätet: Gjensidige och...

läs mer…

Fågelmatning

Småfåglar i området är utan tvekan trevligt och nu när kylan slagit till är det självklart behjärtansvärt att det finns fågelmat vid några hus och lägenheter på området. Vi vill bara be er som matar fåglarna att samtidigt som ni fyller på med mat kontrollera att det inte ligger överbliven mat kvar på marken. Om så är fallet plocka upp allt överblivet som ramlat ner eftersom det tyvärr drar till sig andra mindre trevliga skadedjur som vi absolut inte vill ha i vårt område. Vitaminer och fetter som finns i fågelmaten minskar kraftigt effekten av de gifter som läggs ut för att komma till rätta med skadedjur. Tack på...

läs mer…

Stamspolning i samtliga hus och lägenheter

Uppdatering: 2014-03-21 – Nu är även alla lägenheter klara. Tack till alla som ställt upp och varit hemma eller ordnat med nyckelhantering så att arbetet kunnat utföras som planerat. Uppdatering: 2014-02-07 – Radhusen är klara, alla lägenheter påbörjas inom kort. Under årets första månader kommer vi att genomföra en stamspolning av samtliga avloppsstammar inom föreningen. Både hus och lägenheter och hela vägen ut till kommunens avloppsledningar.   Varför? En stamspolning gör man för att öka livslängden på avsloppsrören genom att med jämna mellanrum ta bort smuts och beläggningar som bildas på insidan av rören. En annan positiv effekt av en stapsolning är att vi minskar risken för stopp i våra avlopp.   Tidsplan Från vecka 4, dvs den 20:e januari och ca 3 månader framåt kommer våra stammar att spolas. Först på tur står radhusen och sedan lägenheterna. När det blir aktuellt med spolning av just ert hus eller er lägenhet kommer ni få en avisering i brevlådan. Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen är det av största vikt att ni ordnar så att antingen en granne eller Myrstuguservice får tillgång till era nycklar. Ju bättre vi är på att sköta nyckelhanteringen desto smidigare flyter arbetet på. Skall ni åka iväg på semester under perioden kontakta Myrstuguservice innan ni åker så att det inte krockar med spolningen av era stammar.   Entreprenör     Företaget som kommer utföra arbetet heter Interspol System AB. Vår referens hos Interspol är Patrik Lundin som kan nås på 0722-50 23...

läs mer…