Utökning med fler p-platser

Platserna är klara och alla som hade tillfälliga parkeringstillstånd har nu en egen parkeringsplats. Positivt med detta utöver att det blivit mycket smidigare för oss boende att parkera är också att våra besöksparkeringar är tillgängliga för just besökare. Några jordytor återstår fortfarande att färdigställa med växter/gräs.   Tidigare info från 26 juni Numreringen av de nya parkeringsplatserna är klar och skyltar kommer att sättas upp de närmsta dagarna.   Tidigare info från 5 juni På stämman efterlystes ritningar över de nya parkeringsplatserna utöver den grundläggande skiss som fanns tillgänglig när frågan behandlades på föreningsstämman 2012. De tre bifogade filerna är framtagna av arkitektbyrån Tengbom och kan laddas ner i PDF-format. Fotomontage nya P-platser Översiktsritning nya P-platser Principdetalj nya P-platser   Tidigare info från 24 apr 2014. För några dagar sedan började SVEABdrift arbetet med de nya parkeringsplatserna längs med Myrstuguvägen vid garage N och garage NO. Det kommer att förekomma grävmaskiner och schaktbilar på området så håll gärna ett extra öga på barn och husdjur när de rör sig längs Myrstuguvägen under byggperioden. Självklart anpassar vi också hastigheten när vi kör efter att det hela tiden finns personer som jobbar i anslutning till vägen.   Tidigare info från 26 feb 2014. Arbetet med de nya platserna har nu kommit så långt att ritningar håller på att färdigställas för att få en överblick på hur vi kan få ut maximalt antal p-platser på de nya markytorna.   Tidigare info från 20 dec 2013. Markköpet och detaljplanen är nu klara. Totalt kommer vi få 30-40 nya platser och arbetet är planerat till vår/sommar 2014. För er som är intresserade av någon av de nya platserna kan man anmäla sitt intresse till HSB Södertörns kundtjänst. Kontaktinformation hittar ni under Parkeringsplatser & Garage. Självklart kommer de som idag parkerar med tillfälliga parkeringstillstånd att få platser tilldelade. På så vis frigör vi också våra besöksparkeringar och det blir smidigare för både boende och gäster att parkera på berget.   Tidigare info från 18 nov 2013. Vi arbetar för fullt med att få klart utökningen av antalet parkeringsplatser på området. Detta skall göras genom att vi köper mark av kommunen som vi anlägger nya parkeringsplatser på. Utökningen av antalet platser kommer både att ge fler boendeparkeringar, bättre tillgänglighet på gästparkeringar samt några platser för större fordon. Exakt hur många platser det blir är inte helt klart ännu. Markköpet är godkänt av kommunen och nu avvaktar vi att det skall gå igenom och marken skall överlåtas till föreningen. När det är klart och så snart vädret tillåter i vår kommer vi att börja färdigställa de nya parkeringsplatserna som förhoppningsvis blir klara under sommaren....

läs mer…