Informationsmöte 9/12

Informationsmötet är inställt‎ Tisdagen den 9 december klockan 19:00 är alla medlemmar inbjudna till informationsmöte där styrelsen informerar om vad som händer den närmsta tiden. Självklart finns det också utrymme för frågor. Platsen för mötet är i lokalen vid Stora Stenen. Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att...

läs mer…

Sotning och OVK

Detta gäller samtliga som bor i flerfamiljshus, ej radhusen. Från vecka 49 och framåt under resterande del av 2014 och de första månaderna av 2015 kommer ventilationskanalerna att sotas och ventilationen att justeras i samtliga lägenheter i flerfamiljshusen. Utöver att det är ett lagkrav ett genomföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) bidrar det också till en bättre inomhusmiljö för alla boende. För boende i lägenheterna är det oerhört viktigt att tillse att entreprenören, i det här fallet Optimal Energi får tillträde till er lägenhet enligt den planering som finns. Avisering kommer att göras ca 1 vecka innan er lägenhet berörs. Antingen om ni själva är hemma, lämnar nyckel till en granne alternativt lämnar nycklar hos Myrstuguservice. Allt extrajobb och extra besök som eventuellt behöver göras för att slutföra jobbet om Optimal Energi inte fått tillträde till lägenheten kommer att få bekostas av respektive bostadsrättsinnehavare. Vid eventuella frågor om arbetet kontaktar ni föreningens förvaltare Benny Hejdenberg som ni når på telefon 08-608 68 48 eller benny.hejdenberg@hsb.se...

läs mer…