Sagt och gjort delades ut i skriftligt format under den gångna veckan. I denna sagt och gjort hittar ni datum för föreningens aktiviteter och möten under våren. Samt information om installation av fiber i föreningen. Sagt och gjort 2015-02