Grävning för fiber på skolgården

Eftersom det är svårt att utföra grävarbetet under skoltid och för att inga gropar skall behöva lämnas öppna över natten kommer Telia under dagen på söndag den 31:a maj att gräva för fiberinstallationen vid skolgården utanför 365 mfl.

läs mer…

Föreningsstämma 2015

Onsdagen den 3:e juni är det dags för föreningsstämma i lokalen vid Stora stenen (MV 211). Vi börjar klockan 19:00. Utdelning av röstkort sker från klockan 18:30. Alla handlingar i form av årsredovisning, motioner med tillhörande utlåtanden, kallelse samt dagordning har delats ut i alla medlemmars brevlådor mellan den 14-18 juni. Under stämman erbjuds alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka hur föreningen skall arbeta framöver. Vi önskar självklart att så många som möjligt av våra medlemmar tar tillfället i akt att närvara på stämman. På stämman kommer även SRV-återvinning att närvara och informera om miljöriktig sortering av matavfall. Väl mött på stämman den 3:...

läs mer…

Spolning av garage under v21

Under vecka 21 kommer vi att spola av många av våra garage. Det är därför viktigt att ni som har parkering i respektive garage tar ut era bilar under den aktuella dagen. Det går vid behov bra att parkera utomhus istället. Var noga med att inte stå ivägen för andra platser i onödan eller blockera vägar och utfarter. Spolning kommer att ske enligt följande schema: Garage Syd: Tisdag 19 maj Garage N1 & N2: Onsdag 20 maj Garage NO3 & NO4: Torsdag 21 maj. (Garage NO1 & NO2 kommer att spolas vid ett senare...

läs mer…

Inbrottsförsök – uppmaning att aldrig lämna portar öppna!

Igår kom information från närpolisen att vi haft ett inbrottsförsök i en av portarna på Myrstuguberget. Enligt uppgift står porten många gånger öppen genom att den fästs upp med en sten etc. Vi vill förtydliga att portar utan undantag skall hållas stängda och aldrig får lämnas uppställda då det medför en möjlighet för obehöriga att enkelt ta sig in i husen. Har man barn som är ute och leker får man som förälder ta sitt ansvar och antingen vara med barnen eller öppna porten åt barnen när dem behöver komma in om de saknar egen bricka. Porten får inte fästas upp! Bär man in varor gäller det att porten stängs då man inte själv är i närheten av den. Det är inte bara ens egen ingång man lämnar öppen då man ställer upp porten utan också alla sina grannars...

läs mer…