Protokoll från stämman 2015

Protokollet från föreningens stämma den 3:e juni finns nu tillgängligt hos Myrstuguservice för de medlemmar som vill ta del av det.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Datum inför hösten

Nu finns datum inför höstens styrelsemöten, träffa styrelsen/öppet hus samt informationsmöte i kalendern.

Informationsmötet kommer att hållas tisdagen den 1:a december klockan 19:00 i lokalen vid Stora Stenen.

Öppet hus där man kan träffa styrelsen och ställa frågor kommer att vara mellan 18:00-19:30 den 2:a september, 7:e oktober samt 4:e november i Styrelserummet.

Ni hittar alla tider i föreningens kalender

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter