Kontaktuppgifter till styrelsen

Sidan med kontaktuppgifter till alla i styrelsen är nu uppdaterad enligt det val av styrelse som gjordes på stämman i början av juni. Mail till styrelsen skickas med fördel till styrelsen@brfmalarblick.se, då får alla mailet direkt och det går fortare att få ett svar. Till...

läs mer…

Datum inför hösten

Nu finns datum inför höstens styrelsemöten, träffa styrelsen/öppet hus samt informationsmöte i kalendern. Informationsmötet kommer att hållas tisdagen den 1:a december klockan 19:00 i lokalen vid Stora Stenen. Öppet hus där man kan träffa styrelsen och ställa frågor kommer att vara mellan 18:00-19:30 den 2:a september, 7:e oktober samt 4:e november i Styrelserummet. Ni hittar alla tider i föreningens...

läs mer…