Påminnelse om motioner

Imorgon, den 31:a mars är sista dagen att lämna in motioner till stämman. Antingen kan dem lämnas i brevlådan vid MV 149 eller mailas till styrelsen. Glöm inte bort att det skall framgå namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter på alla som står bakom motionen samt att dessa skall ha signerat den.

läs mer…

Grussopning (vår 2016)

I veckan påbörjas sopningen av vinterns grus. Inledningsvis under första veckan kommer grusen att grovsopas längs de bredare vägarna i området. Under de efterföljande veckorna görs en mer noggrann sopning. Så räkna med att det tar några veckor innan all grus är borta i hela området.

läs mer…

Lite datum inför våren 2016

Här kommer en sammanställning över datum som kan vara bra att notera inför våren 2016: 31:a mars: Sista dag att lämna in motioner inför föreningsstämman. 31:a maj 19:00: Föreningsstämma. Formell kallelse kommer i enighet med stadgarna att delas ut längre fram tillsammans med de eventuella motioner som kommit in. Notera gärna datumet redan nu. Har ni frågor till styrelsen och finns två representanter tillgängliga under öppet hus på Myrstuguvägen 149 mellan 18:00 och 19:30 den 6:e april och den 4:e maj. Styrelsemöten kommer att vara 22:a mars, 19:e april och 16:e maj. Tänk på att skicka in ansökningar om bygglov eller liknande innan möten så att ni inte behöver vänta onödigt länge på nästkommande styrelsemöte. Vill ni har kontakt med någon i styrelsen hittar ni alla kontaktuppgifter på informationssidan om...

läs mer…