Tyvärr har vi drabbats av ett inbrott i området. Vi är och har varit väldigt skonade från inbrott i vårt område och hoppas det fortsätter så. Lämna aldrig dörrar, portar eller bommar öppna. Lås de lås du har när du lämnar bostaden även om du bara ska gå till tvättstugan eller liknande. Ett inbrott tar bara några minuter. Ser du någon som du inte känner igen eller som beter sig konstigt på något vis så tilltala personen. Fråga om du kan hjälpa till med något eller vem de söker t ex. En inbrottstjuv vill inte bli sedd och du kanske förhindrar ett...