Hej. Vi har drabbats av inbrott i området och jag vill påminna om att inte öppna bommar eller portar för personer vi inte känner igen. Bommen vid taxistopp 2 som öppnas med nyckel och inte kod står ofta öppen utan nyckel i! Jag vill också påminna om städdagen på söndag.