Dementi angående avgiftshöjning

Styrelsen meddelar: Det kommer inte att bli någon avgiftshöjning på grund av att vissa boende inte betalar sin avgift i tid. Vi tar tag i saken med de inblandade och hoppas att vi kommer till rätta med problemet. Texten i Infobladet blev missvisande och många blev oroliga. Som sagt ingen kollektiv avgiftshöjning är på gång.

läs mer…