Motionsdags – senast 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma som kommer att hållas tisdagen den 4 juni 2019 i bystuga Stora Stenen, MV 211.

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 31 mars 2019.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mailas till styrelsen@brfmalarblick.se eller läggas i brevlådan vid styrelserummet på MV 149.

Mall för motioner 2019.docx (Word)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter