Trevlig sommar och tre snabba från styrelsen.

Först och främst vill vi rikta ett tack till alla som kom på föreningsstämman och gjorde sina röster hörda! Ert deltagande är viktigt för föreningen!

Nu tar vi sommaruppehåll på såväl styrelsemöten som öppet hus fram till augusti/september men ni kan såklart nå oss som vanligt. Vår ambition är att svara på alla frågor så snabbt som möjligt men ber er såklart ha överseende om det kan ta en dag extra under semestern. Och kom i håg att felanmälan alltid ska ske via HSB Södertörn.

Och så tre snabba punkter från senaste styrelsemötet:

  • Lekparkerna har fått sin årliga genomgång och kontroll. Ny gungställning är beställd till lekparken vid MV 175, markplattorna vid skolgården byts ut och ny trappa byggs just nu till rutschkanan där. I den stora parken ska kompisgungan bytas mot en ny fräsch och efter det kommer vi se över de mindre lekparkerna enligt motion på stämman.
  • Etapp 3 av fasadmålningen är som ni säkert märkt igång. Ambitionen är att Måleri Allsvenskan, som utför målningen, ska avisera dig en vecka i förväg – men ibland kan det bli kortare varsel. Målningen är väderberoende och ibland kan det därför gå snabbare än väntat. Ska erat hus målas om och ni ska åka bort så prata gärna med målarna om vad som ska göras – de behöver fri passage till fasaden så möbler ska flyttas och buskar och träd beskäras eller bindas upp så de inte hindrar målarna.
  • Efter sommaren kommer ett enklare infoblad för nyinflyttade att finnas klart – initialt kommer det att delas ut till alla boende på berget. Det har funnits ett blad tidigare men detta har inte uppdaterats och heller inte delats ut – varpå ett nytt är under framtagande.

Trevlig sommar!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter