Om fyrverkerier på nyår

INFÖR NYÅRSAFTON Årets sista skälvande dagar och här och firandet närmar sig! Fyrverkerier förknippas ofta med nyårsafton – och är till glädje för vissa men det motsatta för andra. Först och främst, utnyttja helst Myrstugubergets utsiktsplatser för att njuta av fyrverkerier från andra delar av området! Vi har Huddinges bästa utsikt! Vi bor i ett tätbebyggt område och inga fyrverkerier får avfyras mellan byggnader eller i direkt anslutning till byggnader. Det innebär risk för personskador men även för skador på byggnader och risk för bränder då det är alldeles för lätt hänt att fyrverkerier landar på en balkong eller altan. Om någon vill skjuta fyrverkerier så hänvisas detta till fotbollsplanen – och endast under STÖRSTA möjliga aktsamhet. Inga fyrverkerier på parkeringarna då detta kan skada bilar som är uppställda. Raketer på pinne är förbjudna sedan 30 juni 2019 och får alltså inte avfyras. Fyrverkerier kan vara väldigt läskiga både för barn och djur, all form av fyrverkerier bör därför begränsas enbart till nyårsafton och helst mellan 21:00-00:30 på kvällen.  Fyrverkerier skräpar ned och är även farliga för miljön. Plocka undan skräp så snart det är möjligt, viktigt att även avlägsna eventuella blindgångare när det är säkert. Åter igen – njut helst av andras fyrverkerier från våra utsiktsplatser! GOTT NYTT...

läs mer…

Information till boende: December 2019

Först vill vi rikta ett tack till alla som kom på informationsmötet i början av december. Där berättade vi bland annat att hyresnivåerna kommer förbli oförändrade under 2020. Vi berättade också om ett antal pågående och kommande projekt inom området. Självklart kommer vi informera mer om dessa när de blir mer aktuella! Under året har en hel del förbättringar genomförts: lekparkerna har besiktigats och rustats upp, nya planteringar finns på flera ställen och byte av kantsten och asfaltering har gjorts i stora delar av området. Genom en energikartläggning har dessutom flera energibesparande åtgärder upptäckts och beslutats. Vi är dock en stor förening och det finns alltid utrymme för förbättringar – era idéer och tankar uppskattas! Upptäcker ni några direkta fel eller brister i den egna bostadsrätten eller i området så kom ihåg att anmäla detta direkt till HSB Södertörn – via hemsida eller telefon. Hissbyten – Med start i januari/februari kommer vi under 2020 byta hissarna i MV 331 följt av MV 147 och MV 175. Året därefter (2021) planeras byte av hissarna i MV 231, MV 355 och MV 359. Ni som berörs kommer aviseras i god tid! Tillsyn – Tillsyn har nu gjorts på alla radhus och boende bör via brev ha fått information om eventuella anmärkningar och åtgärder. Skadebesiktningar görs nu i turordning utifrån bedömd prioritet. Har du några frågor om tillsynen kontakta HSB Södertörn som ansvarar för tillsynen. Tillsyn av lägenheterna inleds under 2020.  Till sist… Vill vi i styrelsen passa på att önska God Jul och Gott Nytt...

läs mer…