Popquiz på Ants Hill fredag kl. 20-23

På fredag håller Bergträffen som vanligt öppet 20-23. Denna fredag gästas vi än en gång av västkustens bästa popquiz-DJ. Quizet startar 21:00!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Motionsdags – senast 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma som kommer att hållas onsdagen den 3 juni i bystuga Stora Stenen, MV 211.

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mailas till styrelsen@brfmalarblick.se eller läggas i brevlådan vid styrelserummet på MV 149.

Mall-för-motioner-2020 (word)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Pågående byggprojekt

Renoveringen av samlingslokal Utsikten (f.d. Poolhuset) är nu i full gång. För att hinna klart så snabbt som möjligt kommer det inte gå att hyra lokalen under byggtiden, arbetet beräknas klart vecka 13.

Vissa av er har kanske sett att det byggs ställning vid Myrstuguvägen 221-229. Dessa adresser är först ut när det gäller takbyten på radhus i området. Hur och när arbetet kommer fortsätta utvärderas när denna första etapp är klar.

Vi håller er såklart informerade om hur projekten går, men har ni några frågor så är det bara att mejla på styrelsen@brfmalarblick.se.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter