Så som läget ser ut så pausar vi ”Träffa styrelsen” under våren. Tidigare har ni ju kunnat träffa representanter från styrelsen på plats i styrelserummet den första onsdagen varje månad – men precis som förra året tvingas vi nu göra uppehåll. Självklart finns vi som vanligt tillgängliga på mejl och telefon för frågor.  När öppet hus-verksamheten kan återupptas meddelas detta här.