Plan för takbyten under våren/sommaren

  Arbetet med takbyten fortsätter som planerat hela våren. Mv 123-129 är strax färdigt och ställningar byggs just nu vid Mv 131-139. Tidplanen för vårens etapper ser ut ungefär så här, men ni kommer att annonseras i god tid och få uppdaterad tidplan och information. Mv 131-139. Ställning v. 6. Bygg v. 8-13. Demontering v. 14. Mv 237-247. Ställning v. 8. Bygg v. 10-16. Demontering v. 17. Mv 249-259. Ställning v. 10. Bygg v. 12-18. Demontering v. 19. Mv 335-345. Ställning v. 14. Bygg v. 16-20. Demontering v. 21. Mv 347-351. Ställning v. 16. Bygg v. 18-22. Demontering v. 23. Mv 367-371. Ställning v. 18. Bygg v. 20-24. Demontering v. 25. Mv 361-363. Ställning v. 20. Bygg v. 21-24. Demontering v. 25. Mv 315-321. Ställning v. 21. Bygg v. 22-26. Demontering v. 27. Ungefär så här kommer informationen ni får att se ut: Info till boende Ni som bor i de radhus där tak skall bytas under våren kan redan nu röja era vindsutrymmen om ni förvarar något där. Eventuella frågor skickas till...

läs mer…

Motionsdags – senast 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma – som med största sannolikhet kommer ske med hjälp av poströstning. Mer information om det senare. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas. Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med. Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice (ej utanför Styrelserummet). Mall-för-motioner-2021.docx (Word)...

läs mer…

Synpunkter på Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn har planerats under lång tid och ni har säkert läst och hört om det i såväl TV och radio som i tidningar. Nu är vägplanen presenterad och ute för översyn – eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast 23 februari. Det är såklart många dokument och mycket att sätta sig in i. Det vi vet är att dygnstrafiken år 2045 beräknas vara mer än 2-3 gånger högre med den nya leden och att detta såklart påverkar såväl luftkvalitet som ljudnivå för oss som bor i närheten av leden. Idag passerar ca 20 000 fordon per årsmedeldygn, 2045 väntas siffran vara ca 28 000 fordon per årsmedeldygn utan utbyggnad – och med utbyggnad ökar trafiken till 68 000 fordon per årsmedeldygn 2045. BRF Mälarblick ämnar nu göra en gemensam skrivelse med synpunkter på främst bullernivå och luftkvalitet. Bullernivån väntas öka markant i de östra delarna av området, luftkvaliteten väntas påverkas i större delar av området. Om det finns fler synpunkter från er boende som ni vill att vi ska ta upp i denna skrivelse så inkom med detta senast nu på söndag 14 februari så att vi hinner förbereda skrivelsen. Hänvisa gärna till de dokument och sidor på Trafikverkets hemsida som behandlar det ni har synpunkter på. Använd formuläret här på hemsidan eller mejla till styrelsen@brfmalarblick.se. Frågor om projektet som sådant besvaras av Trafikverket genom att du bokar ett samtal på denna länk: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/sa-planerar-vi/granskning-av-vagplan Läs mer om projektet här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn och  ta del av samtliga kartor, utredningar med mera här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/dokument/ Handlingarna finns också utställda på Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge. Direktlänk till dokument av intresse: Plankartor, Masmo (pdf-fil, 7,8MB) Illustrationsplaner, Masmo (pdf-fil, 6,7MB) Rapport bullerutredning (pdf-fil, 7,1MB) Luftkvalitetsutredning för Tvärförbindelse Södertörn (pdf-fil, 10,1MB) PM Gång- och cykelvägar i anslutning till Tvärförbindelse Södertörn (pdf-fil,...

läs mer…