Under onsdagen den 5:e mars kan det tillfälligt vara svårt att nå tvättstugebokningen via internet. Bokning med nyckelbricka i respektive tvättstuga kommer att fungera precis som vanligt.

Anledningen till avbrottet är att Telia utför uppgraderingar i telefonnätet, under deras arbete kan bokningssystemets anslutning till internet försvinna i perioder.