AVSTÄNGNING AV ALL VÄRME 13 APRIL

Leverantören av fjärrvärme har meddelat att de kommer stänga av all fjärrvärme till Myrstuguberget på tisdagen den 13:e April från kl 07:00 till senast kl 17:00.

Det kan ta ytterligare några timmar innan alla har fått tillbaka värme och varmvatten fullt ut.

Avstängningen beror på en inkoppling av en ny ledning för fjärrvärme.

Kallvattnet berörs inte av denna avstängning, varför det kommer komma kallt vatten även via varmvattnet.

Vid frågor kontakta förvaltaren:

Mathias Axner Serrander HSB
Tel nr: 08-608 68 00
E-post: mathias.axnerserrander@hsb.se