Fasadmålningen fortgår. Bekämpning av råttor och möss.