Träffa styrelsen

Första onsdagen i varje månad (februari-maj och september-november) mellan klockan 18:00 – 19:00 håller styrelsen öppet hus i styrelserummet. Vid varje tillfälle är vi några stycken på plats från styrelsen för att ta emot förslag och feedback, samtala om aktuella händelser på berget samt erbjuda ett trevligt sätt att få information på.

Självklart önskar vi träffa så många som möjligt.

Hitta till styrelserummet

Styrelserummet är beläget på MV149. Det finns ingen möjlighet att lämna eventuell post (ex bygglovsansökningar, motioner) vid styrelserummet.  Använd istället brevlådan vid Myrstuguservice.

Karta styrelserummet