Förskolan Myrstacken hälsar att barn gärna får vara och leka på förskolegården på kvällar och helger – men vädjar samtidigt till barn och föräldrar att hjälpas åt att hålla ordning om vi är där och leker. Tyvärr har det nu varit en period där förskolans leksaker spridits ut – samt nedskräpning och förstörda planteringar.

Ett annat –  större – problem är också att ungdomar, unga vuxna och vuxna använder gården kvällstid för att röka, dricka och tyvärr också förstöra. Personalen vittnar om att de ibland får plocka fimpar, snus och krossat glas på morgonen – och ber därför oss som bor i området att gärna ha ett extra öga på förskolegården på kvällar och helger.