Förtydligande angående parkeringsregler på området

Det har inkommit lite frågor angående eventuella ändrade parkeringsregler på området. Vi vill förtydliga att det inte gjorts några som helst ändringar i reglerna för var man får parkera och inte.

 

P-förbudNär man kör in på området (från Glömstavägen, väg 259) sitter det som det alltid har gjort skyltar som uppger att området är en zon med parkeringsförbud (bilden är tagen i  augusti 2013). Detta betyder att överallt förutom på uppmärkta platser är det förbjudet att parkera.
I samband med bytet till Q-park förtydligades skyltningen ytterligare på området. Ännu fler skyltar sattes upp som uppmärksammar på att det är P-förbud som gäller. Dessutom uppgraderades våra parkeringsautomater till att acceptera ännu fler korttyper för att möjliggöra större valfrihet vid betalning.

 

Trafikmärket ”förbud att parkera fordon” medger att bilar får stannas för på-/avstigning och i-/urlastning. Kort och gott när man aktivt uppehåller sig vid bilen, därefter skall bilen omgående parkeras korrekt. Den ungefärliga tidsgränden som används varierar något mellan olika parkeringsbolag och områden. Tidigare hade vi ca 5 minuter på Myrstuguberget, denna tidsfrist är nu något längre med Q-park ca 6 minuter.

 

Skillnaden från tidigare parkeringsbolag är att Q-park aktivt arbetar med trafiksituationen på området och ser till att felparkerade bilar åtgärdas. Positiva följder blir att det underlättar för till exempel sopbilar, sjuktransporter, färdtjänst, hemtjänst med flera som inte hindras i sitt arbete av att bilar har parkerats godtyckligt på området. Det är var bilägares ansvar att parkera rätt – är en bil felparkerad åtgärdas det omgående, vilket i praktiken ofta innebär böter i ett inledningsskede.

 

Hoppas detta rätar ut alla eventuella frågetecken som dykt upp kring parkeringsreglerna.

2 kommentarer

  1. Bra med tydligare info. Men i och med att den gamla tiden 5 min varken är känd för många eller efterlevdes av förra p-bolaget samt att den nya tiden 6 minuter är känd för många bör info gå ut till boende i brevlådan. På så sätt hålls även fler bilar bort redan från start. Snarare än att vissa ska lära om via böter.

    1. Kan från egen erfarenhet efter glömd tid på en parkeringsbiljett berätta att den tiden efterlevdes visst av det gamla bolaget. Däremot var dem inte särskilt aktiva med att besöka området vilket också varit anledningen till bytet. Info har funnits skriftligt i Sagt & Gjort om att vi kommer att byta mot till ett nytt bolag som skall jobba aktivare inom området. Samma information finns också tillgänglig på webbsidan och berättar tydligt att tanken med bytet är att få ett bolag som kommer att jobba aktivare. Exakta tidsgränsen är mindre relevant (framförallt när den är generösare än tidigare) då alla som har ett körkort skall känna till vad skylten som sitter vid infarten till Myrstuguvägen betyder och då även veta konsekvenserna av att parkera fel. Reglerna är precis samma som de alltid varit och det finns inget att lära om. Bara för att man inte får böter betyder inte det att reglerna inte gäller – precis som att det inte blir lagligt att köra för fort bara för att man råkar ha turen att inte bli stoppad av polisen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.