Information om underhåll av utomhusmiljön

Under sommarhalvåret och en bra bit in på hösten kommer  Sofie och Gert från HSB att finnas på området och sköta om vår utomhusmiljö. Beskära buskar, rensa ogräs, klippa gräs, reparera, osv för att nämna några exempel.

Tidigare år har föreningen beställt arbete för varje specifik uppgift. Detta har gjort att arbetet inte flutit på så smidigt som önskat och extra kostnader för maskiner uppstått. I år har vi istället förmånen att Sofie och Gert kontinuerligt befinner sig här och sköter om utomhusmiljön i vårt område. På det här viset får vi mer personal som arbetar med skötseln av området utan att det i slutändan kostar föreningen något mer.

Vid specifika frågor om arbetet som utförs på området är alla självklart välkomna att kontakta någon i styrelsen för ytterligare information.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.