Röjning längs ”Ravinvägen”

ravinvagenUnder sensommaren och hösten påbörjades ett arbete med att klippa ner buskar och rensa upp på området.

Från vecka 8 (den 17:e februari) och en period framöver kommer det arbetet att fortsätta. Det kommer nu att röjas buskar och rensas sly som växt upp längs med Ravinvägen. Ett välbehövligt arbete som inte genomförts på länge. Under våren och sommaren kommer röjningen att ge större möjlighet för de träd och buskar som vi vill ha kvar på området att växa till sig och göra området grönare och finare.

När arbetet är slutfört kommer det att bli mer öppet längs Ravinvägen. Det blir ljusare och ökar tryggheten samtidigt som det ger ett mycket trevligare intryck av området när man kommer gående upp från tunnelbanan.

Det som kallas för Ravinvägen (ungefärligt inritat på kartan) är den gångväg som går från fotbollsplanen och tennisbanan ner mot tunnelbanan och Masmo.

 

Nytt försäkringsbolag

GjensidigeDen första januari i år bytte föreningen försäkringsbolag för våra fastigheter till Gjensidige.

För föreningens del innebär det något lägre kostnad för själva försäkringen. Största fördelen jämfört med vår tidigare försäkring är att villkoren är bättre. Som exempel får vi bättre ersättning vid vattenskador och åldersavdraget är lägre, något som är viktigt efterhand som våra fastigheter blir äldre.

Självklart står föreningen även fortsatt för bostadsrättstillägget. Som medlemmar i föreningen behöver vi inte teckna till något extra bostadsrättstillägg på vår egen hemförsäkring. Positivt med Gjensidige för oss medlemmar är att självrisken för skador som täcks av bostadsrättstillägget är lägre än med tidigare försäkring.

I samband med bytet till Gjensidige kommer hanteringen av skadedjur framöver att gå via Anticimex. Aktuella telefonnummer och kontaktuppgifter hittar ni precis som tidigare vid informationen om felanmälan.

Vill ni ha mer allmän information om bolagen hittar ni det på nätet: Gjensidige och Anticimex.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Fågelmatning

FågelmatningSmåfåglar i området är utan tvekan trevligt och nu när kylan slagit till är det självklart behjärtansvärt att det finns fågelmat vid några hus och lägenheter på området.

Vi vill bara be er som matar fåglarna att samtidigt som ni fyller på med mat kontrollera att det inte ligger överbliven mat kvar på marken. Om så är fallet plocka upp allt överblivet som ramlat ner eftersom det tyvärr drar till sig andra mindre trevliga skadedjur som vi absolut inte vill ha i vårt område. Vitaminer och fetter som finns i fågelmaten minskar kraftigt effekten av de gifter som läggs ut för att komma till rätta med skadedjur.

Tack på förhand…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Stamspolning i samtliga hus och lägenheter

Uppdatering: 2014-03-21 – Nu är även alla lägenheter klara. Tack till alla som ställt upp och varit hemma eller ordnat med nyckelhantering så att arbetet kunnat utföras som planerat.

Uppdatering: 2014-02-07 – Radhusen är klara, alla lägenheter påbörjas inom kort.

Under årets första månader kommer vi att genomföra en stamspolning av samtliga avloppsstammar inom föreningen. Både hus och lägenheter och hela vägen ut till kommunens avloppsledningar.

 

Varför?

En stamspolning gör man för att öka livslängden på avsloppsrören genom att med jämna mellanrum ta bort smuts och beläggningar som bildas på insidan av rören. En annan positiv effekt av en stapsolning är att vi minskar risken för stopp i våra avlopp.

 

Tidsplan

Från vecka 4, dvs den 20:e januari och ca 3 månader framåt kommer våra stammar att spolas. Först på tur står radhusen och sedan lägenheterna. När det blir aktuellt med spolning av just ert hus eller er lägenhet kommer ni få en avisering i brevlådan. Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen är det av största vikt att ni ordnar så att antingen en granne eller Myrstuguservice får tillgång till era nycklar. Ju bättre vi är på att sköta nyckelhanteringen desto smidigare flyter arbetet på. Skall ni åka iväg på semester under perioden kontakta Myrstuguservice innan ni åker så att det inte krockar med spolningen av era stammar.

 

Entreprenör

Interspol

 

 

Företaget som kommer utföra arbetet heter Interspol System AB. Vår referens hos Interspol är Patrik Lundin som kan nås på 0722-50 23 90.

Nyårsfirande

FyrverkerierNyårsnatten närmar sig och vi vill uppmana alla att visa lite extra hänsyn för våra hundar, katter och andra husdjur som bor inom området. Var eftertänksamma med framförallt smällare.

När ni skjuter upp raketer tänk på att ni väljer en säker plats att skjuta från. Det är absolut förbudet att skjuta upp raketer inne mellan husen på området. Kom också ihåg att städa upp raketrester ordentligt efter er så att vårt område fortsätter vara rent och fint även efter att det nya året börjat.

Hoppas alla får ett trevligt nyårsfirande med släkt och vänner. Gott nytt år 2014!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Avgifter 2014

Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för våra bostadsrätter för 2014. 

Skulle det kostnadsmässigt dra iväg under början av året med de reparationer och större projekt som vi har framför oss kan en eventuell höjning bli nödvändig. Information om detta kommer isåfall att ges i samband med föreningsstämman i maj/juni.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Ändrade hyror för föreningens lokaler

Från den 1:a januari 2014 kommer det att göras några mindre justeringar av hyrorna för föreningens lokaler.

Stora stenen: Hyra för barnkalas (dagtid, mindre än 4 timmar) – 200:-
Poolhuset: Hyra för barnkalas (dagtid, mindre än 4 timmar) – 200:-
Övernattningsrumen vid Stora stenen och soluret: Hyra per natt – 200:-

Övriga hyror förblir oförändrade.

Från 1:a januari 2014 övergår vi som tidigare informerats om från kontantbetalning för hyran av lokaler till betalning via avgiftsavin för er bostadsrätt.

Mer information om våra lokaler.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Föreningen tecknar nytt elavtal

Bra Miljöval

Tillsammans med flera andra HSB-föreningar i vår närhet har vi gjort en gemensam upphandling och tagit fram ett nytt elavtal. Avtalet gäller för den el som föreningen förbrukar till bland annat utomhusbelysning, belysning i trapphus, ventilation i garage, gemensamma utrymmen och tvättstugor.

Avtalet har tecknats med Öresundskraft från januari 2014 och gäller för tre år framåt.

Förutom att ge föreningen sänkta elkostnader innebär avtalet också att vi framöver enbart kommer att köpa el till föreningen som är märkt med Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen). Det innebär att all el som levereras till oss kommer från förnyelsebara energikällor så som vind, vatten, biobränsle och sol.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Säsongsavslutning på Ants Hill

På fredag (13/12) är det säsongsavslutning på Ants Hill. Öppet klockan 20:00 – 23:00, happy hour fram till 21:00,

Under kvällen bjuds det på pepparkakor och glögg. Passa på att ta med en julklapp (värde ca 50kr) och var med på julklappsbyte!

 

Som vanligt innehåller kvällen trevligt umgänge och en möjlighet att träffa grannar från berget!

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nya bom-koder från den 1/12 2013

Den 1/12 2013 kommer bom-koderna att ändras. Ni som har behov av färdtjänst kontaktar Myrstuguservice för att få de nya koderna.

Vid kontakt med Myrstuguservice eller förvaltaren behöver ni styrka att ni har färdtjänst då koderna endast är till för sådana transporter.

Vi ber alla som har tillgång till koderna att respektera att de endast skall användas till just färdtjänst och inte spridas vidare på något vis. Hanterar vi koderna väl behöver vi inte byta kod lika ofta och trafik inom området kan hållas på en låg nivå. Vi undviker också att koder och bommar används för lek vilket tyvärr varit fallet vid många tillfällen under hösten.

Myrstuguservice når ni på fastighetsskotaren@brfmalarblick.se. Öpettider och ytterligare kontaktuppgifter hittar ni under informationen om Myrstuguservice.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter