Avgifter 2014

Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för våra bostadsrätter för 2014. 

Skulle det kostnadsmässigt dra iväg under början av året med de reparationer och större projekt som vi har framför oss kan en eventuell höjning bli nödvändig. Information om detta kommer isåfall att ges i samband med föreningsstämman i maj/juni.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Ändrade hyror för föreningens lokaler

Från den 1:a januari 2014 kommer det att göras några mindre justeringar av hyrorna för föreningens lokaler.

Stora stenen: Hyra för barnkalas (dagtid, mindre än 4 timmar) – 200:-
Poolhuset: Hyra för barnkalas (dagtid, mindre än 4 timmar) – 200:-
Övernattningsrumen vid Stora stenen och soluret: Hyra per natt – 200:-

Övriga hyror förblir oförändrade.

Från 1:a januari 2014 övergår vi som tidigare informerats om från kontantbetalning för hyran av lokaler till betalning via avgiftsavin för er bostadsrätt.

Mer information om våra lokaler.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Föreningen tecknar nytt elavtal

Bra Miljöval

Tillsammans med flera andra HSB-föreningar i vår närhet har vi gjort en gemensam upphandling och tagit fram ett nytt elavtal. Avtalet gäller för den el som föreningen förbrukar till bland annat utomhusbelysning, belysning i trapphus, ventilation i garage, gemensamma utrymmen och tvättstugor.

Avtalet har tecknats med Öresundskraft från januari 2014 och gäller för tre år framåt.

Förutom att ge föreningen sänkta elkostnader innebär avtalet också att vi framöver enbart kommer att köpa el till föreningen som är märkt med Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen). Det innebär att all el som levereras till oss kommer från förnyelsebara energikällor så som vind, vatten, biobränsle och sol.

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Säsongsavslutning på Ants Hill

På fredag (13/12) är det säsongsavslutning på Ants Hill. Öppet klockan 20:00 – 23:00, happy hour fram till 21:00,

Under kvällen bjuds det på pepparkakor och glögg. Passa på att ta med en julklapp (värde ca 50kr) och var med på julklappsbyte!

 

Som vanligt innehåller kvällen trevligt umgänge och en möjlighet att träffa grannar från berget!

 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nya bom-koder från den 1/12 2013

Den 1/12 2013 kommer bom-koderna att ändras. Ni som har behov av färdtjänst kontaktar Myrstuguservice för att få de nya koderna.

Vid kontakt med Myrstuguservice eller förvaltaren behöver ni styrka att ni har färdtjänst då koderna endast är till för sådana transporter.

Vi ber alla som har tillgång till koderna att respektera att de endast skall användas till just färdtjänst och inte spridas vidare på något vis. Hanterar vi koderna väl behöver vi inte byta kod lika ofta och trafik inom området kan hållas på en låg nivå. Vi undviker också att koder och bommar används för lek vilket tyvärr varit fallet vid många tillfällen under hösten.

Myrstuguservice når ni på fastighetsskotaren@brfmalarblick.se. Öpettider och ytterligare kontaktuppgifter hittar ni under informationen om Myrstuguservice.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Informationsmöte den 5:e december klockan 19:00

Onsdagen den 5:e december klockan 19:00 bjuder vi in alla medlemmar i föreningen till ett informationsmöte vid Stora stenen.

På mötet kommer styrelsen att informera om vad som är på gång i föreningen den närmsta tiden. Självklart finns det också utrymme för att frågor och få svar.

Välkomna!

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Breddning av vägar för sophämtning

I oktober och november har vi arbetat med att bredda vägar samt beskära buskar inom området för att SRVs sopbilar åter igen skall kunna köra in på området och hämta våra sopor. På så vis slipper vi ha de stora gröna containrarna stående på området och vi får alla närmre till vårt närmsta sopinkast.

Sedan vecka 45 är nu de flesta sopinkast öppna igen. En aktuell karta över var ert närmsta sopinkast finns hittar ni vid infon om sophantering

Byte av utomhusbelysningen

Många av våra belysningsstolpar och armaturer på området har blivit slitna med tiden. Under hösten har därför alla våra belysningsstolpar på området bytts ut mot nya stolpar med bättre motstånd mot rost. Samtidigt har vi också fått nya armaturer med LED-belysning. Fördelen med LED-belysning är att det ger ett starkare klarar ljus än tidigare belysning samtidigt som det drar upp till 90% mindre ström. Dessutom är hållbarheten på en LED-lampa mycket längre vilket inte bara minskar föreningens elkostnad utan också underhållskostnaderna för belysningen.

Hoppas alla trivs med ett ljusare och bättre upplyst område.

Renovering av hissarna i 365:an

Under början av hösten renoverades hissarna i 365:an. All elektronik och motorerna till de båda hissarna är utbytt och framöver skall vi uppleva mycket färre störningar och smidigare användning av hissarna för alla som passerar till och från området och för de som bor i trappuppgången.

Fler hissar på området kommer att renoveras etappvis under de kommande åren.

Från v45 öppnas sopinkasten på området

Arbetet med att bredda vägarna för SRVs bilar är klart. Från vecka 45 kommer vi åter att kunna slänga våra sopor i inkasten som finns utplacerade över området istället för i de gröna containrar som använts sedan en tid tillbaka. De allra flesta får nu en mycket kortare väg att gå för att slänga sina sopor.

Aktuell karta över var alla sopinkast finns hittar ni i informationen om sophantering

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter