I den gångna veckan har föreningens informationsblad Sagt och Gjort delats ut till alla medlemmar. Det har också anslagits vid ingångar till garagen där det sitter informationstavlor.

Sagt och Gjort är planerad att utkomma cirka varannan till var tredje månad och innehåller en kortfattad sammanfattning med information om vad som hänt och vad som kommer att hända i föreningen.

Ladda ner Sagt och Gjort mars 2014 i PDF-format