Inför vintern kommer vi byta styrelektronik i två undercentraler. Den som ligger i nr 331 och den vid Garage Syd. Detta görs för att säkerställa jämn värme och minimera tekniska problem under det kalla halvåret. Under arbetet kan det under perioder i vissa fall upplevas som kallt i lägenheter och hus som ligger i närheten av de berörda undercentralerna.

Arbetet vid 331 beräknas påbörjas inom 2 veckor. Vid garage Syd kort därefter.

Samma åtgärder har tidigare gjorts i två av våra andra undercentraler, bla den som förser bostäderna högst upp på berget med värme.