Motioner till föreningsstämman 2014

Den 4:e juni 2014, klockan 19:00 är det planerat för årsstämma i föreningen. Formell kallelse kommer längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. Det finns sedan en tid tillbaka också inlagt i föreningens kalender här på webbsidan. Årsstämman är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ och varje bostadsrätt har en röst på stämman. Vill man som medlem ta upp en speciell fråga för beslut på stämman görs det genom att man lämnar in en motion till styrelsen innan stämman. Sista datum för att lämna in motioner är den 31:a mars 2014 (Även detta datum finns sedan tidigare i föreningens kalender). Motioner lämnas i styrelsens brevlåda på Myrstuguvägen 149. Anledningen till att motioner lämnas in i förväg är att styrelsen skall ha möjlighet att ta ställning till motionerna samt att de skall gå ut med den formella kallelsen till stämman så att alla medlemmar har möjlighet att förbereda sig i aktuella frågor. Vad skall finnas med i en motion? För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer. Motionen skall också vara påskriven/signerad. Vi har tagit fram en mall som ni kan ladda ner och följa när ni skriver motioner. Den finns både i format för Microsoft Word och Apple Pages. Ni kan också ladda ner ett exempel på en motion i PDF-format för att kortfattat se hur en motion kan skrivs. Ladda ner mallar Exempel på motion Motionsmall för Microsoft Word Motionsmall för Apple Pages...

läs mer…

Röjning längs ”Ravinvägen”

Under sensommaren och hösten påbörjades ett arbete med att klippa ner buskar och rensa upp på området. Från vecka 8 (den 17:e februari) och en period framöver kommer det arbetet att fortsätta. Det kommer nu att röjas buskar och rensas sly som växt upp längs med Ravinvägen. Ett välbehövligt arbete som inte genomförts på länge. Under våren och sommaren kommer röjningen att ge större möjlighet för de träd och buskar som vi vill ha kvar på området att växa till sig och göra området grönare och finare. När arbetet är slutfört kommer det att bli mer öppet längs Ravinvägen. Det blir ljusare och ökar tryggheten samtidigt som det ger ett mycket trevligare intryck av området när man kommer gående upp från tunnelbanan. Det som kallas för Ravinvägen (ungefärligt inritat på kartan) är den gångväg som går från fotbollsplanen och tennisbanan ner mot tunnelbanan och Masmo....

läs mer…