Skyddsrum

På berget finns sju skyddsrum. På kartan nedan ser du var dessa finns. De är också uppmärkta med skyltar. I fredstid används skyddsrum vanligen som förråd, cykelförråd eller liknande. I händelse av krig eller kris skall utrymmena skyndsamt återställas till skyddsrum.