Valberedningen

Valberedningen väljs av medlemmarna på årsstämman för ett år i taget. Deras uppgift är att följa upp styrelsens arbete under året och se till att föreningen har en väl fungerande styrelse. Valberedningen letar efter ersättare till de som skall lämna styrelsen och lämnar förslag på styrelsesammansättning till årsstämman.

Är ni själva intresserade av att arbeta och bidra i föreningen eller känner ni någon som är intresserad av att engagera sig är ni mer än välkomna att kontakta valberedningen.

Kontakt: valberedning@brfmalarblick.se

Vår valberedning

Sammankallande/Ordförande
Elin Hugne
Myrstuguvägen 25

Ledamot
Mary Jongarden
Myrstuguvägen 189

Ledamot
Daniel Acat
Myrstuguvägen 221