Valberedningen

Valberedningen väljs av medlemmarna på årsstämman för ett år i taget. Deras uppgift är att följa upp styrelsens arbete under året och se till att föreningen har en väl fungerande styrelse. Valberedningen letar efter ersättare till de som skall lämna styrelsen och lämnar förslag på styrelsesammansättning till årsstämman.

Är ni själva intresserade av att arbeta och bidra i föreningen eller känner ni någon som är intresserad av att engagera sig är ni mer än välkomna att kontakta någon i valberedningen.

Vår valberedning

Sammankallande/Ordförande

Ing-Britt Trzesowski

Adress: Myrstuguvägen 147
Telefon: 08-710 66 10
E-post: vaskforum@live.se

Ledamot

Elin Hugne

Ledamot

Ulla Olsson Engström