Parkeringsplatser & garage

På området finns det parkeringsplatser både i garage och utomhus som vi boende kan hyra för våra bilar. Till alla garage och utomhusplatser är det separat kö som hanteras av HSB Södertörns kundtjänst. Varje lägenhet/hus kan vid behov hyra max två (2) platser. Kostnaden för att hyra en plats varierar mellan 250kr och 443kr per månad och betalas på samma avi som den vanliga avgiften för er bostadsrätt.

Garage

GaragePå området har vi 278 platser för personbilar fördelade på åtta garage. Alla platser utom de som ligger i garage ”p-däck undre” har tillgång till ström för motorvärmare. Garagen ligger spridda över bergets yta, har alla en låg profil och lägen så att trafiken inte påverkar boendet nämnvärt.

Genom att använda samma nyckelbrickor i garagen som i våra trapphus slipper ni ha flera nyckelknippor. För att ytterligare underlätta användandet av garagen finns ”nyckelstolpar” med lagom avstånd från garageporten för att du, som förare, skall slippa ta dig ut och in ur fordonet. Givetvis finns det separata personingångar till garagen för att slippa använda garageportarna vid hämtning av sitt fordon. Rätt behörighet på era nyckelbrickor får ni via Myrstuguservice efter att ni fått en garageplats.

Översikt garageplatser

Garage N1 –  31 platser – 443kr/månad

Garage N2 – 68 platser – 443kr/månad

Garage NO1 – 18 platser – 443kr/månad

Garage NO2 – 31 platser – 443kr/månad

Garage NO3 – 17 platser – 443kr/månad

Garage NO4 – 25 platser – 443kr/månad

Garage Syd – 60 platser – 443kr/månad

Garage P-däck undre – 28 platser – 344kr/månad

Utomhusplatser

Runt om i området finns det 104 stycken parkeringsplatser för personbilar utplacerade på i huvudsak två stora ytor. Hyran för en utomhusplats är 250kr/månad. Dessutom finns det tre platser som är extra breda/långa och reserverade för lätta lastbilar och större skåpbilar. Hyran för dessa platser är 400kr/månad.

Översikt utomhusplatser

P-däck övre –  34 platser – 250kr/månad

Parkering övre – 35 platser, varav 1 handikappanpassad plats – 250kr/månad

Parkering vändplanen – 7 platser – 250kr/månad

Parkering N Yttre – 17 platser – 250kr/månad

Parkering NO Yttre – 11 platser – 250kr/månad

Parkering Lastbilar – 3 platser – 400kr/månad

Motorcykel

Föreningen har även fyra parkeringsplatser för motorcyklar i garage Syd. Kontakta kundtjänst för mer information om dessa.

Besöksparkering

ParkeringsautomatFör våra besökare finns det möjlighet att parkera på två olika gästparkeringar. Här betalar man timtaxa. Avgiften är för närvarande 8 kr/timme eller 60 kr/dygn. I parkeringsautomaterna kan man precis som på de flesta andra ställen betala antingen med kort eller med mynt.

Hur ställer vi oss i kö?

Föreningen har digital köhantering via Mitt HSB. Där ställer du dig enkelt i kö och kan kontrollera dina kontaktuppgifter. Har du frågor eller problem med tjänsten kan du kontakta HSB Södertörn.

Kontaktuppgifter till HSB Södertörns kundtjänst

Öppettider: måndag-fredag 9:00-12:00, torsdagar även kvällstid 16:00-18:00.

Telefon: 08-608 68 00

E-mail: info.sodertorn@hsb.se

Karta över parkeringsplatser & garage

Karta parkeringsplatser & garage