Grannsamverkan

Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

För att få information om Grannsamverkan kan ni kontakta Zuhair Kajarzadeh på grannsamverkan@brfmalarblick.se eller tel 070-010 99 82.