Nya lås till gemensamma utrymmen

Kontaktuppgifter till ansvariga Vid frågor om låsbytet kan kontakt tas med: Platschef från Söderlås, Tomas Nilsson på telefon: 0702-79 83 05 eller Projektledare från HSB, Taisto Hagert på telefon 0708-68 68 29   Som många säkert känner till har det förekommit att frånflyttade fått med sig nycklar till våra gemensamma utrymmen med följd att exempelvis vår grovsopscontainer använts av många som inte har behörighet att göra det. Samt att dessa personer också har nycklar till olika gemensamma utrymmen vilket självfallet inte är meningen. Under årens lopp är det också troligt att många nycklar tappats bort. Vi kommer därför att byta ut lås och nycklar till gemensamma utrymmen så som förrådsbyggnader, vägbommar och sopcontainer. (Aptussystemet och dörrar som använder brickan påverkas inte av bytet) De nya låsen kommer att vara av ”intelligent” typ och kan programmeras. Framöver kommer vi alltså att kunna spärra nycklar som kommer bort eller om någon som flyttar tar med sig en nyckel. Varje bostadsrätt kommer att få en nyckel som används till dessa gemensamma utrymmen. Utlämning av nycklar kommer att ske hos Myrstuguservice som kommer att ha två tillfällen med extraöppet för detta ändamål. 19/3 klockan 16-20 samt 24/3 klockan 16-20. Efter den 24/3 går det bra att hämta nyckeln under Myrstuguservice ordinarie öppettider. Entreprenören som kommer att utföra arbetet är Söderlås (vid Ringen...

läs mer…

Höjning av värmen

Under vinterhalvåret har vi blivit uppmärksammade av flera medlemmar på att det varit problem hos många i framförallt husen som ligger högre upp på berget med värmen. Eftersom temperaturen under långa perioder legat och kretsat kring noll grader denna vinter har problemet blivit extra påtagligt eftersom det är just vid dessa temperaturer föreningens värmesystem har som längst uppstartstid. För att åtgärda problemen byttes under december månad en felande pump ut i en undercentral, samt att en pump på en vind byttes ut. Vi har fortsatt blivit uppmärksammade på att dessa åtgärder inte gett tillräckligt resultat hos alla. Med anledning av detta har nu värmen generellt justerats upp i alla berörda undercentraler. Vi hoppas självklart att detta löser temperaturproblemen för alla. Framöver har vi även planerat in att byta ytterligare en cirkulationspump för att öka kapaciteten till de högst belägna husen. Samt att den stundande OVKn (Obligatorisk ventilationskontroll) skall justera luftflödena så att inte onödig värme ventileras bort utan istället stannar kvar i bostäderna eller återvinns i värmesystemet. Vi beklagar problemen som varit och hoppas att temperaturen har stabiliserats till en önskvärd nivå hos...

läs mer…

Motioner till stämman 2015

Den 3:e juni 2015, klockan 19:00 är det planerat för årsstämma i föreningen. Formell kallelse kommer längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. Årsstämman är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ och varje bostadsrätt har en röst på stämman. Vill man som medlem ta upp en speciell fråga för beslut på stämman görs det genom att man lämnar in en motion till styrelsen innan stämman. Sista datum för att lämna in motioner är den 31:a mars 2015 Motioner lämnas i styrelsens brevlåda på Myrstuguvägen 149. Anledningen till att motioner lämnas in i förväg är att styrelsen skall ha möjlighet att ta ställning till motionerna samt att de skall gå ut med den formella kallelsen till stämman så att alla medlemmar har möjlighet att förbereda sig i aktuella frågor. Vad skall finnas med i en motion? För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer. Motionen skall också vara påskriven/signerad. Vi har tagit fram en mall som ni kan ladda ner och följa när ni skriver motioner. Den finns både i format för Microsoft Word och Apple Pages. Ni kan också ladda ner ett exempel på en motion i PDF-format för att kortfattat se hur en motion kan skrivs. Ladda ner mallar Exempel på motion Motionsmall för Microsoft Word Motionsmall för Apple...

läs mer…

Angående gårdagens värmeproblem

I samband med bygget av nya rörledningar nere i Masmo och Vårby gjordes ett oplanerat stopp av vatten-/värmetillförsel under gårdagen som vi inte hade fått någon information om på förhand. Därav kan flera i området ha upplevt luft i kranarna och ev smutsigt vatten. Detta löser sig om man spolar i kranen ett tag. Angående värmen uppe vid 147:an stannade tyvärr en cirkulationspump i samband med detta. Vilket gjorde att värme och varmvatten inte fungerade som det skulle under kvällen igår. Vi beklagar...

läs mer…

Värmeproblem i 147

Under kvällen har vi hört från några boende i 147 att värmen och varmvattnet inte fungerar som det skall, samt i vissa fall missfärgat vatten. Felanmälan är gjord och felsökning kommer att påbörjas snarast. Eventuellt kan detta beröra fler lägenheter och radhus i närheten av 147. Ursäkta de problem som detta ställer till för er som bor i den delen av området, vi hoppas kunna lösa detta så snart det bara går.

läs mer…