Driftstörning på webbokning för tvättstugor

Just nu har vi en driftstörning i webbokningen för tvättstugorna på Myrstuguvägen 41 samt 265. Dessa kan tillfälligt inte bokas via nätet. Bokningen via bokningstavlan i dessa tvättstugor fungerar precis som vanligt och berörs inte av felet.

läs mer…

Övergången till Telia analog TV klar

Som det informerades om i Sagt & Gjort som delades ut innan jul har nu övergången till Telias analoga grundutbud för TV slutförts. För er som tittar på anlog-TV med antennsladd direkt från väggen till er TV (det vill säga utan någon digitalbox) kommer en kanalsökning behöva genomföras på er TV för att ni skall kunna se alla analoga kanaler igen. Hur ni genomför en kanalsökning framgår i instruktionsboken för er TV. Många nyare TV-apparater gör sökningarna automatiskt. Notera också att det i och med detta INTE går att kontakta ComHem framöver för att få hjälp eller support med ärenden som rör internet, digital-TV, anlog TV eller telefoni....

läs mer…

Använda gamla telefonjacken med bredbandstelefonin

Vi har fått frågor om man kan använda de gamla telefonjacken med bredbandstelefonin från Telia. Det fungerar såklart alldeles utmärkt.  Detta kan vara smidigt om man har flera telefoner eller har telefoner som inte är trådlösa. Har ni bara en telefon sätter ni den enklast direkt i routern.  Det första ni behöver göra är att beställa en mellankoppling från Telia. Detta är kostnadsfritt. (Har ni använt er av samma lösning från Com Hem kan ni använda den mellankopplingen – det är samma) Beställ mellankoppling Sedan kopplar ni den mellan routern och valfritt telefonjack.  Guide för inkoppling av...

läs mer…

Hyror för föreningens lokaler från 1:a jan 2016

Från den 1:a januari 2016 kommer följande hyror att gälla för föreningens lokaler: Stora stenen och poolhuset: 550:- (Barnkalas max 4 timmar, dagtid 250:-) Övernattningsrummen: 250:- per natt Träffpunkten: 250:- Familjebastun (som snart är färdigrenoverad): 50:-/tillfälle (laddning med 10 gånger 500:-) Mer information om lokalerna som går att...

läs mer…

Sagt & Gjort december 2015

Sagt och Gjort för december 2015 har delats ut i allas brevlådor under den gångna veckan. Vill ni hellre ha den på datorn finns den att ladda ner här. Innehåller kort info om fibertjänsterna från Telia, analog-tv och sen sammanfattning av den information som delgavs på informationsmötet i början av december. Ladda ner Sagt & gjort december...

läs mer…