Daglediga och Urbergare!

Dags igen! Poolhuset fredag 1/12 kl. 13.00. Servering, sång och musik. Anslag sitter upp på informationstavlorna i området. Välkomna.

läs mer…