Container för el och farligt avfall

I många år har föreningen köpt en tjänst av SRV som innebär att vi haft en container där boende kunnat lämna elavfall, ljuskällor och miljöfarligt avfall. Tyvärr har SRV nu sagt upp vårat abonnemang med hänvisning till att det slängts alldeles för mycket annat i den containern och att det utgjorde en arbetsmiljörisk. Vi ser över eventuella andra lösningar – men tills vidare måste alltså elavfall, ljuskällor och miljöfarligt avfall lämnas på SRV:s återvinningscentral i Fittja.

På SRV:s hemsida ser du adress och öppettider till återvinningsstationerna – och där kan du också beställa gratis passerkort om du saknar detta.

https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *