Motionsdags 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma planerad till onsdagen 29/6.

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.