Valberedningen informerar

Information från valberedningen inför stundande årsstämma:

”Valberedningen informerar

Till alla boende på Myrstuguberget

Då vår bostadsrättsförening har årsstämma den 29 juni 2022, och en viktig punkt på stämman är val av styrelseledamöter, vill vi i valberedningen påminna om att alla som bor på ”berget” har möjlighet att föreslå kandidater till styrelsen.

Har du själv erfarenhet av styrelsearbete och skulle vilja engagera dig i vår förening, eller känner du någon granne som skulle vara lämplig, skriv ett mejl eller ett brev till valberedningen och informera om bakgrund, erfarenhet av styrelsearbete och vad du/grannen har för kunskaper som kan vara till nytta i styrelsearbetet.

Vi vill ha förslag på kandidater senast den 31 maj.

Mailadressen är: vaskforum@live.se

Brevadress är: lng-Britt Trzesowski, Myrstuguvägen 147, 143 32 Vårby.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

lng-Britt Trzesowski”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.